Šta je Google Analitika?

Google Analitika je besplatni alat za praćenje i analizu poseta na web stranici. Omogućava tebi kao vlasniku/ci sajta da prikupljaš podatke o posetiocima, njihovom ponašanju i interakciji sa sajtom. Ovi podaci pružaju uvid u efikasnost sajta, omogućavaju praćenje konverzija (kupovine, popunjavanje upitnika) i optimizaciju sadržaja i marketinških strategija.

Google Analitika pruža različite metrike, izveštaje i alate za dublju analizu podataka i donošenje informisanih odluka za unapređenje performansi sajta. Ukoliko ne znaš baš ništa o Analitici reći ću ti samo da je u momentu pisanja ovog teksta prestala da postoji Universal Analytics odnosno 3 verzija Analitike i trebao/la si da napraviš novi nalog na Google Analytics 4 na koji ćeš preneti podatke iz Analitike 3.

Takođe moram da napomenem da postoji i plaćena verzija Analitike, takozvana 360 Analytics 4 o čijoj se ceni i dalje pregovara i neki predlozi Google-a su da početna cena bude 50.000$ godišnje. Naravno tu verziju se ne isplati koristiti za male biznise, a oni koji je koriste su pretežno multinacionalne kompanije kojima je zaista potrebna ta verzija. Primera radi Google Analytics 3 plaćena verzija odnosno UA 360 je koštala 12.500$ mesečno, što nas vodi do 150.000$ godišnje.

Kako otvoriti nalog Google Analitike 4?

Objasniću ti ukratko u par koraka kako to ide. Nije ništa specijalno, ali potrudi se da odradiš sve po redu. Mada je moja preporuka uvek da se ne zamlaćuješ time nego daš da ti to uradi neko ko zna kako se tačno radi.

#1 korak: Kreiranje naloga

Prvo, treba da imaš Google nalog. Ako već imaš Gmail ili neki drugi Google servis, možeš koristiti isti nalog za Google Analitiku. U suprotnom, kreiraj novi nalog na Google-ovoj stranici i prijavi se na Analitiku.

Postoje dva puta kreiranja naloga na Analitici i ako nisi nikad koristio Analitiku onda kreiraj nalog na Analitici ovde i vodim te direktno na stranicu gde ćeš se prijaviti na Google Analytics.

Ako si ipak koristio onda će ti biti lakše, jer jedino što treba da uradiš jeste da klikneš na “Admin” sekciju koja se nalazi u donjem levom uglu.

Nakon toga klikneš na “Create Account” I kreneš redom da popunjavaš sve uvezi svog ili klijentovog biznisa.

#2 korak: Kreiranje novog property-ja

Nakon što si se uspešno prijavio/la u Google Analitiku i kreirao nalog, treba da kreiraš novi property (sajt) za praćenje. Klikni opet na „Admin“ u donjem levom uglu, odaberi „Account“ na kojem želiš da kreiraš property.

Zatim pritisni dugme „Create Property“. Prati uputstva za unos informacija o sajtu.

#3 korak: Generisanje koda za praćenje

Nakon što si kreirao/la property, dobićeš svoj jedinstveni kod za praćenje. Ovaj kod treba da postaviš na sve stranice tvog sajta. Ubacuje se unutar taga <head> na svakoj stranici sajta. To pošalješ svom programeru ili ko ti je već pravio sajt da ne bi ti nešto zajebao/la i posle ćeš morati ispočetka.

#4 korak: Provera postavljanja

Nakon što si postavio/la kod na sajt, proveri da li je ispravno postavljen tako što ćeš posetiti svoj sajt. Zatim, u Google Analitici idi na sekciju “Reports” pa „Real-Time“ > „Overview“ i proveri da li se vidi aktivnost. Ponekad je potrebno da prođe malo vremena, zato nemoj da se zabrineš ako baš istog momenta ne vidiš svoje postojanje na sajtu.

#5 korak: Prilagođavanje postavki (opciono)

Ovo je dodatni korak koji ne bi trebalo da radiš sam/a ukoliko nisi imao dodira sa Analitikom. Javi se nekome ko zna da je podesi pravilno. U njemu možeš da prilagodiš sve opcije praćenja po svojim potrebama. Na primer, možeš podešavati ciljeve, praviti segmente, itd.

U koje svrhe koristim Google Analitiku 4?

Analitika ti omogućava da pratiš podatke kao što su broj posetilaca, izvor poseta, pregledane stranice, vreme provedeno na stranici i mnoge druge informacije koje mogu biti korisne za razumevanje ponašanja posetitelja. Idemo redom da bolje razumeš.

Praćenje poseta: Možeš videti koliko posetitelja dolazi na tvoj sajt web, kako su došli do nje (preko Search-a, društvenih mreža ili direktno kucajući tačno ime tvog sajta), zatim iz kojih zemalja ili regiona dolaze.

Analiza ponašanja posetitelja: Možeš pratiti koje stranice korisnici najviše pregledavaju, koliko dugo ostaju na svakoj stranici, na koje linkove klikću i na kojoj tački napuštaju tvoj sajt. To ti pomaže da shvatiš koje vrste sadržaja najviše privlače tvoje korisnike.

Konverzije i ciljevi: Google Analitika 4 ti pruža mogućnost praćenja konverzija, tj. željenih radnji koje korisnici treba da izvrše na tvom sajtu, kao što su kupovina proizvoda, prijava na newsletter ili ispunjavanje obrazaca. Možeš postaviti ciljeve i pratiti koliko uspešno pretvaraš korisnike u kupce odnosno klijente.

Praćenje marketinških kampanja: Ako radiš reklamne kampanje, Google Analitika 4 ti pruža podatke o učinkovitosti tih kampanja. Možeš videti koliko korisnika dolazi s različitih marketinških kanala, poput oglasa na Google-u, društvenih mreža ili e-pošte, te izračunati povrat ulaganja u marketinške aktivnosti.

Google Analitika 4 pruža i mnoge druge napredne modele podataka, kao što su segmentacija posetitelja, praćenje e-trgovine, analiza mobilnih aplikacija i još mnogo toga. Uz pravilno korišćenje može ti pomoći da bolje razumeš svoje posetitelje i poboljšaš svoj sajt.

Terminologija u Google Analitici 4?

Events (Događaji): Događaji su interakcije koje se dešavaju na tvojoj web stranici ili aplikaciji, kao što su klikovi, pregledi stranica, prijave na newsletter, dodavanje proizvoda u korpu, itd. U GA4, fokus je prebačen na praćenje događaja umesto na stranice.

Conversions (Konverzije): Događaji koji su označeni kao važni za biznis. Uglavnom su to kupovine kad je u pitanju e komerc i popunjavanje upitnika kada su neke usluge primarni cilj.

Event Parameters (Događajni parametri): Događajni parametri su dodatne informacije koje se pridružuju događajima kako bi se detaljnije opisao njihov kontekst. Na primer, za događaj „Klik na dugme“, parametri mogu biti „Ime dugmeta“ ili „Pozicija na stranici“.

Data streams (Skupovi podataka): Skupovi podataka predstavljaju izvor podataka u GA4. To može biti web stranica, mobilna aplikacija, ili druge platforme koje generišu podatke. Svaki skup podataka ima jedinstveni identifikator koji izgleda ovako “G – kombinacija brojeva i slova”

User Lifecycle Analysis (Analiza životnog ciklusa korisnika): Ova funkcija prati i analizira korisničko ponašanje tokom vremena, počevši od prvog susreta sa tvojim sajtom ili aplikacijom, preko angažmana i konverzija, do eventualnog napuštanja ili ponovnog angažmana.

Data modeling (Modeliranje podataka): GA4 koristi modeliranje podataka kako bi poboljšao preciznost i kvalitet prikupljenih podataka. Ovo uključuje automatsko popunjavanje nedostajućih ili nepotpunih podataka, kao i predviđanje vrednosti koje nisu direktno dostupne.

Entity Analysis (Analiza entiteta): Ova analitička funkcija omogućava da istražuješ podatke o entitetima kao što su proizvodi, korisnici ili događaji. Možeš analizirati performanse entiteta, otkrivati slične entitete i istraživati njihove karakteristike.

API reporting (API izveštaj): GA4 pruža pristup izveštajima putem API-ja, što ti omogućava da programski pristupiš i obrađuješ podatke iz Google Analitike 4 u tvojim aplikacijama ili alatima trećih lica.

Session (Sesija): Jedna poseta na  vom sajtu. Sesija počinje kada posetilac prvi put pristupi nekoj tvojoj stranici i završava se nakon određenog vremena neaktivnosti (podrazumevano 30 minuta) ili kada posetilac napusti stranicu.

Pages and screens (Stranice): Svaka pojedinačna stranica koju korisnik poseti na tvom sajtu. To može biti početna stranica, blog članak, proizvodna stranica itd.

Page view (Pregle stranice): Broj puta kada je određena stranica prikazana posetiocima. Ovaj broj uključuje ponovljene prikaze stranica od strane istog posetioca.

User (Korisnik – Posetilac): Registrovani korisnik na tvom sajtu ili aplikaciji. Korisnici se obično identifikuju putem prijave ili registracije. Mada je to bilo aktuelno u Universal Analitici, tek sada u GA4 je korisnik svako ko je posetio sajt i ne podrazumeva prijavu.

Traffic acquisition (Izvor saobraćaja): Preko kog kanala su posetioci došli na sajt. To može biti neka vrsta plaćene reklame (Google Ads), društvene mreže (Facebook, Twitter, Instagram), referentne stranice ili direktni unos URL-a.

Account (Nalog): Nalog je praktično rečeno skup propertija. Možeš da podesite više propertija na jednom nalogu ili da imaš više naloga za različite proizvode.

Property (Svojstvo): Sajt ili mobilna aplikacija koju želiš da pratiš.

Measurement ID (ID merenja): Jedinstveni kod koji si dodao/la sajtu koji omogućava Google Analitici 4 da ga prati.

Channel/traffic source (Kanal/izvor saobraćaja): Pokazuje odakle dolazi tvoj saobraćaj, kao što su preporuke ili veze sa drugih sajtova, pretraživača, društvenih medija i e-pošte.

User engagement (Angažovanje korisnika): Vreme koje korisnik provede aktivno gledajući ili pokrenuvši sajt ili aplikaciju u prvom planu.

Po kom principu radi Google Analitika 4?

Google Analytics 4 (GA4) funkcioniše na principu prikupljanja podataka o korisničkom ponašanju na sajtu, mobilnoj aplikaciji ili drugim platformama i analizira te podatke kako bi ti dobio/la dublje uvide u svoje poslovanje. Osnovni principi rada Google Analitike zavise samo od tebe i tvog pristupa podacima.

Prikupljanje podataka: Kada posetilac pristupi tvom sajtu ili aplikaciji, Google Analitika 4 beleži različite događaje kao što su pregledi stranica, klikovi na dugmad, konverzije i druge interakcije. Takođe, prikuplja i informacije o posetiocima kao što su geografska lokacija, uređaji koje koriste i demografske karakteristike.

Skupovi podataka: Prikupljeni podaci organizuju se u skupove podataka po tvojoj želji. Svaki skup podataka predstavlja izvor podataka kao što je web stranica, mobilna aplikacija ili neka druga platforma. Ovi skupovi podataka omogućavaju ti da razlikuješ izvore podataka i analiziraš ih odvojeno ukoliko poseduješ i sajt i aplikaciju.

Analitika i izveštavanje: Google Analitika 4 koristi napredne analitičke alate kako bi ti pružio uvide o posetiocima i njihovom ponašanju. Možeš pristupiti različitim izveštajima i grafikonima koji prikazuju statistike o broju poseta, angažmanu posetilaca, konverzijama i drugim ključnim metrikama.

Mašinsko učenje i predviđanje: Glavna razlika između Google Analitike 3 i 4 jeste upravo to što 4 koristi i mašinsko učenje kako bi modelirala podatke i pružila ti predviđanja i sugestije za poboljšanje performansi sajta ili aplikacije. Ovo pomaže da doneseš određene odluke o optimizaciji samog sajta, ali i cele marketinške strategije.

Google Analitika 4 još nije završen proizvod i donosi neke nove koncepte i poboljšane funkcionalnosti u odnosu na prethodnu verziju Google Analitike, kao što su događaji umesto stranica kao osnovna jedinica merenja i fokus na analizu životnog ciklusa korisnika i unapređeno modeliranje podataka.

Najvažnije metrike u Google Analitici 4?

U Google Analitici 4 postoje različite metrike koje možeš pratiti u zavisnosti od svojih ciljeva i vrste poslovanja. Evo nekoliko ključnih metrika koje su važne:

Broj sesija (Sessions): Ova metrika predstavlja ukupan broj poseta na sajtu ili mobilnoj aplikaciji. Svaka poseta se računa kao jedna sesija, bez obzira na broj pregledanih stranica ili interakcija.

Korisnici (Users): Metrika „Korisnici“ prikazuje ukupan broj jedinstvenih posetilaca koji su posetili tvoj sajt ili mobilnu aplikaciju. Pomaže da razumeš koliko je široka tvoja publika i koliko ljudi je imalo interakciju sa sadržajem.

Pregledi stranica (Page views): Označava ukupan broj pregleda stranica na sajtu ili mobilnoj aplikaciji. Svaki put kada se učita stranica, računa se kao jedan pregled.

Konverzije (Conversions): Metrika konverzija se odnosi na željene ciljeve ili akcije koje želiš da posetioci preduzmu na sajtu ili mobilnoj aplikaciji. Ovo može uključivati popunjavanje obrasca, kupovinu proizvoda, prijavu na newsletter ili neku drugu definisanu akciju koja je relevantna i bitna za biznis.

Prosečno vreme na stranici (Average Time on Page): Prikazuje prosečno vreme koje posetioci provode na određenoj stranici.

Prosečna dubina pregleda stranice (Average Page Depth): Predstavlja prosečan broj pregledanih stranica po sesiji. Viša vrednost ukazuje na to da posetioci istražuju više sadržaja na sajtu ili u mobilnoj aplikaciji, što ne znači nužno dobro ili loše, zavisi od toga šta se nalazi na sajtu.

Izbor metrika zavisi od tvojih specifičnih ciljeva i poslovne strategije. Važno je pratiti relevantne metrike i koristiti ih za donošenje važnih odluka i optimizaciju celog poslovanja.

Dimenzije u Google Analitici 4?

U Google Analitici 4 dimenzije su atributi koji opisuju podatke o posetiocima, događajima ili drugim entitetima na sajtu ili mobilnoj aplikaciji. One ti pomažu da organizuješ i analiziraš podatke kako bi dobio uvid u ponašanje korisnika.

Google Analitika 4 uvodi novi model podataka koji se naziva „događaji i parametri“. Umesto tradicionalnih dimenzija i metrika, GA4 koristi događaje koji opisuju akcije koje korisnici izvršavaju na sajtu ili aplikaciji, zajedno sa parametrima koji pružaju dodatne informacije o tim akcijama.

Na primer, možeš imati događaj „Pregled proizvoda“ koji se pokreće kada korisnik pregleda određeni proizvod na sajtu. Parametri tog događaja mogu obuhvatati informacije o samom proizvodu (npr. ime, cena, kategorija) ili korisniku (npr. geografska lokacija, demografski podaci).

Ovi događaji i parametri čine dimenzije i omogućavaju ti da segmentiraš svoje podatke i dobiješ detaljnije uvide o ponašanju korisnika na tvom sajtu. Na primer, možeš analizirati koje proizvode najčešće pregledaju korisnici iz određene geografske lokacije ili koje kategorije proizvoda su najpopularnije među određenom demografskom grupom.

Važno je napomenuti da Google Analitika 4 još uvek uvozi neke koncepte iz prethodne verzije Google Analitike 3, ali se fokusira na ovaj novi model podataka sa događajima i parametrima kako bi pružio bolje uvide u korisničko ponašanje.

Dimenzije koje se najčešće koriste u Google Analitici 4?

U Analitici postoje mnoge različite dimenzije koje možeš koristiti za analizu podataka. Evo nekih od najčešće korišćenih dimenzija:

Dimenzije posetioca:

Korisnik“ – jedinstveni identifikator posetioca.

Sesija“ – jedinstveni identifikator posete korisnika.

Broj poseta“ – broj puta koliko je posetilac posetio vaš sajt.

Novi korisnici“ – broj novih posetilaca na vašem sajtu.

Povratni korisnici“ – broj posetilaca koji su se vratili na vaš sajt.

Dimenzije geografske lokacije:

Zemlja“ – zemlja u kojoj se nalazi posetilac.

Grad“ – grad u kojem se nalazi posetilac.

Region“ – administrativna regija u kojoj se nalazi posetilac.

Dimenzije uređaja:

Tip uređaja“ – vrsta uređaja koju koristi posetilac (mobilni, desktop, tablet).

Operativni sistem“ – operativni sistem na uređaju posetioca.

Browser“ – web pregledač koji koristi posetilac.

Dimenzije izvora saobraćaja:

Izvor“ – izvor saobraćaja koji je dovela posetilca na vaš sajt (npr. Google pretraga, direktan saobraćaj, društvene mreže, plaćeno oglašavanje).

Kampanja“ – naziv marketinške kampanje koja je dovela posetilca na vaš sajt.

Ključne reči“ – ključne reči koje su posetioci koristili da bi pronašli vaš sajt.

Dimenzije sadržaja:

Stranica“ – URL adresa konkretnih stranica na vašem sajtu.

Naslov stranice“ – naslov stranice koju je posetilac posetio.

Pogledi ekrana“ – informacija o prikazu ekrana na mobilnoj aplikaciji.

Ovo su samo neke od dimenzija koje možeš videti i koristiti u Google Analitici 4. Postoje i druge dimenzije koje se odnose na specifične funkcionalnosti ili ciljeve sajta ili aplikacije.

Razlika između metrika i dimenzija?

Ova dva tipa podataka koja koristiš za analizu i kasnije optimizaciju sajta i kampanja su dve totalno različite stvari. Pokušaću da objasnim što jednostavnije umem.

Dimenzije:

To su atributi koji opisuju podatke o posetiocima, događajima ili drugim entitetima na sajtu ili mobilnoj aplikaciji. Pružaju kontekstualne informacije o podacima. Dimenzije se koriste za segmentaciju podataka, filtriranje i grupisanje podataka na osnovu određenih atributa.

Na primer, dimenzija „Zemlja“ može vam pokazati iz koje zemlje dolazi posetilac vašeg sajta.

Metrike:

Metrike su numerički podaci koji kvantifikuju i mere određene aspekte posetioca, događaja ili drugih entiteta.

Metrike vam pružaju kvantitativne informacije o podacima, poput broja poseta, prosečnog vremena provedenog na sajtu ili stopi konverzije. Koriste se za analizu i kvantifikaciju performansi tvogvajta ili aplikacije.

Na primer, metrika „Broj poseta“ može vam pokazati koliko puta je određena stranica posetena.

Važno je razumeti da dimenzije i metrike rade zajedno kako bi pružile dublji uvid u podatke. Kombinovanjem dimenzija i metrika možeš postaviti pitanja kao što su „Koliko je posetilaca iz određene zemlje posetilo moju stranicu?“ ili „Koja stranica ima najvišu stopu konverzije?“.

Google Analitika 4 uvodi novi model podataka sa događajima i parametrima, gde se dimenzije i metrike zamenjuju sa događajima i njihovim povezanim parametrima, ali osnovni koncept dimenzija i metrika ostaje isti.

Šta su to segmenti u Google Analitici 4?

U Google Analitici 4 (GA4), segmenti su grupisanje podataka koji ti omogućavaju da filtriraš i analiziraš specifične setove podataka. Segmenti pomažu da se fokusiraš na određene grupe posetilaca ili događaja i dobiješ detaljnije uvide što je uvek krajnji cilj u analiziranju bilo koje vrste podataka.

Evo nekoliko primera segmenata koje možeš koristiti u GA4:

Novi posetioci“ – Segment koji prikazuje samo posetioce koji su prvi put posetili sajt. Ovo može pomoći da analiziraš kako se nova publika ponaša i da pratiš njihovu angažovanost.

Povratni korisnici“ – Prikazuje samo posetioce koji su se vratili na tvoj sajt više puta. Možeš pratiti njihovu vernost i analizirati njihovu interakciju sa sadržajem. Na kraju krajeva oni daju najbolji uvid u to šta treba popraviti na sajtu.

Korisnici iz određene zemlje“ – Filtrira podatke samo za posetioce iz određene zemlje. Ovo omogućava da analiziraš posebne karakteristike korisnika iz određenih geografskih područja. Idealno za e komerc koji je orijentisan za svetsko tržište.

Korisnici koji su izvršili konverziju“ – Segment koji prikazuje samo posetioce koji su izvršili određenu konverziju, kao što je kupovina ili popunjavanje obrasca. Možeš proučiti njihovu putanju kroz sajt i identifikovati faktore koji dovode do konverzija.

Korisnici koji su koristili određeni uređaj“ – Filtrira podatke samo za posetioce koji su koristili određenu vrstu uređaja, kao što su mobilni telefoni ili desktop računari. Omogućava da analiziraš razlike u ponašanju između različitih uređaja.

Korisnici koji su došli preko određenog izvora“ – Prikazuje samo posetioce koji su došli na sajt preko određenog izvora saobraćaja, kao što su organska pretraga ili društvene mreže. Korisno najviše za analizu efikasnosti različitih marketinških kanala.

Možeš kombinovati različite dimenzije i metrike kako bi kreirao/la segmente koji su relevantni za tvoje ili poslovanje i ciljeve tvojih klijenata.

Publike u Google Analitici 4?

Publike su segmenti posetilaca koji se kreiraju na osnovu njihovih karakteristika, interakcija i ponašanja na sajtu ili mobilnoj aplikaciji. Ove publike se mogu koristiti za ciljanje, personalizaciju i analizu korisnika. Evo nekoliko ključnih informacija o publikama u Google Analitici:

Kreiranje publika: Možeš kreirati publiku na osnovu različitih faktora, kao što su demografski podaci, interesovanja, aktivnosti na sajtu, transakcije ili konverzije. Možeš koristiti ugrađene dimenzije i metrike ili kombinovati više atributa kako bi definisao/la publiku.

Tipovi publike

Unapred definisane publike: Google Analitika 4 pruža neke unapred definisane publike, kao što su „Aktivni korisnici“, „Korisnici koji su posetili određene stranice“ ili „Korisnici koji su izvršili konverziju“. Ove publike ti omogućuju da brzo započneš analizu.

Prilagođene publike: Možeš kreirati prilagođene publike na osnovu različitih kriterijuma, kao što su demografski podaci, geografska lokacija, ponašanje korisnika ili segmenti događaja. To ti pruža mogućnost targetiranja ili analizirate specifične grupe korisnika. Na primer možeš kreirati publiku koja se sastoji od posetilaca koji su dodali proizvod u korpu, a nisu dovršili kupovinu i onda tu publiku dodati u neku kampanju za remarketing.

Korišćenje publike

Ciljanje oglasa: Možeš koristiti publike za ciljanje određenih korisničkih segmenata u marketinškim kampanjama.

Personalizacija sadržaja: Publike ti omogućuju da prilagodiš sadržaj i iskustvo korisnika na osnovu njihovih karakteristika ili prethodnog ponašanja. Jedna od najvažnijih mogućnosti, jer sa njom radiš optimizaciju sajta i prilagođavanjem korisnicima poboljšavaš svoje poslovanje.

Analiza publike: Analiziranje ponašanja i performanse određene publike kako bi dobio uvid u njihove navike ili vrednost.

Publike u Google Analitici 4 ti pomažu da dublje razumeš svoje korisnike, ciljaš određene segmente publike i prilagodiš i optimizuješ svoje marketinške aktivnosti kako bi poboljšao angažovanost i konverzije.

Benefiti i ograničenja Google Analitike 4?

Korišćenje Google Analitike 4 ima mnoge prednosti, ali takođe ima i neka ograničenja. Prelazim odmah na stvar da vidiš crno na belo.

Benefiti korišćenja Google Analyticsa 4:

Praćenje performansi sajta: Analitika omogućava praćenje različitih metrika kao što su broj poseta, stopa konverzije, prosečno vreme provedeno na sajtu i slično. To ti pomaže da razumeš kako se tvoj sajt ponaša i kako možeš poboljšati njegove performanse.

Segmentacija publike: Korišćenje segmenata da bi razumeo/la različite grupe korisnika na svom sajtu. Daje ti mogućnost da prilagodiš marketinške kampanje i sadržaj kako bi bolje ciljao/la specifične segmente publike.

Analiza izvora saobraćaja: Pruža informacije o tome kako korisnici dolaze na sajt, kao i o tome koje marketinške kampanje ili kanali donose najviše poseta i konverzija. Takođe pomaže da ih optimizuješ.

Pregled ponašanja korisnika: Prati putanju korisnika kroz sajt, obraćaj pažnju koje stranice posećuju, gde napuštaju sajt i kakva je interakcija sa sadržajem. Lakša  identifikacija problema na samom sajtu i unapređenje korisničkog iskustva.

Ograničenja Google Analyticsa:

Privatnost podataka: Kao alat za analizu, Google Analitika 4 prikuplja podatke o posetiocima sajta. Ovo može izazvati pitanja u vezi sa privatnošću podataka, posebno u kontekstu regulativa kao što je GDPR (General Data Protection Regulation). Važno je pravilno postaviti svoja podešavanja i obaveštenja o privatnosti, ali isto tako nećemo se zamlaćivati glupostima i lažima. Svi znamo da smo “praćeni” svo vreme i bez obzira na sve.

Veličina uzorka: Google Analitika koristi uzorak podataka za analizu, a neke analitičke funkcije mogu biti zasnovane na ograničenom uzorku. To može dovesti do određene varijabilnosti u rezultatima analize, posebno za sajtove sa manjim brojem poseta.

Ograničenja praćenja preko uređaja: Praćenje preko uređaja može biti izazovno, a posebno kada korisnici prelaze sa jednog uređaja na drugi tokom posete sajtu. Ovo može uticati na tačnost podataka o putanji korisnika i konverzijama. Najveći problem ti pravi u kampanjama gde korisnici vide recimo kampanju na mobilnom, pa napuste sajt i posle se vrate preko desktop računara i izvrše neku konverziju. Još ne postoji model koji može da pripiše tu konverziju reklamnoj kampanji.

Tehnička složenost: Google Analitika je napredan alat za analizu koji zahteva određenu tehničku stručnost za implementaciju i konfiguraciju. Postavljanje pravilnih ciljeva, praćenje događaja i implementacija prilagođenih rešenja može biti složeno za one koji nisu upoznati sa alatom. Zato u principu može svako da je implementira na sajt (čitaj svaki programer ili neko ko se bavi izradom sajta bez kodiranja), ali ne možeš ti, kao što ne možeš ni pravilno da je podesiš. Važno je imati ove faktore na umu prilikom korišćenja Google Analitike i prilagoditi je svojim specifičnim potrebama i okolnostima.

Ograničenja koja još mogu da se predstave kao “mane” su ograničeni broj unosa događaja (Eventa) kojih možeš imati do 50, a na Analytics 360 je taj limit na 125 događaja po nalogu. Konverzije su ograničene na 30. Dok je taj limit na 360 Analytics postavljen na 50 konverzija po nalogu.

User acquisition data i user behavior data?

Opet dva parametra podataka koji poprilično zbunjuju, pa da ih objasnim.

User Acquisition podaci se odnose na informacije o tome kako korisnici dolaze na web lokaciju ili mobilnu aplikaciju. To uključuje informacije o izvorima saobraćaja, kao što su organska pretraga, direktni posetioci, preporuke sa društvenih mreža ili plaćeni oglasi. Ovi podaci omogućavaju da razumeš efikasnost marketinških kampanja, kanale i izvore saobraćaja koji donose korisnike na tvoj sajt.

User Behavior podaci se odnose na aktivnosti korisnika na sajtu ili mobilnoj aplikaciji. To uključuje informacije o pregledanim stranicama, vremenu provedenom na sajtu, putanjama kretanja korisnika, konverzijama i drugim interakcijama. Ovi podaci pomažu da razumeš kakva je interakcija korisnika sa sadržajem, koje stranice su im najinteresantnije, gde se gube korisnici ili koje konverzije ostvaruju.

Dakle, dok se User Acquisition podaci fokusiraju na načine na koje privlačiš korisnike na svoju web lokaciju, User Behavior podaci pružaju uvid u njihovo ponašanje i angažovanost na samoj veb lokaciji. Oba tipa podataka su važna za razumevanje performansi sajta i identifikovanje oblasti za unapređenje ili optimizaciju marketinških aktivnosti.

Razlike između UA I GA4?

Google Analitika 4 (GA4) i Universal Analitika (UA) su dve različite verzije Google Analytics platforme, svaka sa svojim karakteristikama. Evo nekoliko ključnih razlika između ove dve verzije:

Arhitektura podataka: Universal Analitika se oslanja na sistem baziran na kolačićima (cookie-based) za praćenje korisnika, dok GA4 koristi novi model podataka baziran na događajima (event-based). GA4 prati događaje koji se generišu na web lokaciji ili u mobilnoj aplikaciji kako bi pratio/la korisničko ponašanje.

Podešavanje i implementacija: Universal Analitika zahteva ručnu konfiguraciju i podešavanje ciljeva, događaja i metrika putem koda na veb lokaciji ili mobilnoj aplikaciji. GA4 ima unapređene opcije automatskog prikupljanja podataka i manje zahteva za ručnom implementacijom, što pojednostavljuje proces podešavanja. Mada GA4 ima za razliku od UA dosta više mogućnosti što se tiče manuelnog podešavanja.

Analitičke mogućnosti: GA4 donosi unapređene funkcionalnosti za analizu, uključujući fleksibilnije i naprednije opcije segmentacije publike, dublje uvide u putanje korisnika, fokus na događajima i AI-implementiranu analitiku. GA4 takođe pruža više integracija sa drugim Google Marketing Platform alatima, kao na primer Google Ads, Ad manager, BigQueri, Merchant Centar itd itd.

Retrospektivna analiza: Universal Analitika omogućava detaljnu retrospektivnu analizu podataka i pristup podacima od trenutka implementacije. GA4, s druge strane, ne omogućava retroaktivnu analizu podataka, već počinje prikupljanje podataka od trenutka implementacije. Zato je od izuzetne važnosti kada napravite sajt i postavite Analitiku na njega da je odmah neko i podesi pravilno da bi od početka skupljala podatke.

Važno je napomenuti da je GA4 dizajniran kao naslednik Universal Analitike, te će Google fokusirati razvoj i unapređenje GA4 u budućnosti, pošto je GA4 i dalje nedovršen proizvod. Zato je bitno da ste već odradili migraciju podataka iz UA u GA4, jer ona prestaje sa radom zvanično od 01.06.2023.

Izveštaji u Google Analitici 4?

Izveštaji u Google Analitici 4 su skupovi organizovanih podataka koji pružaju uvid u različite aspekte performansi tvoje web lokacije ili mobilne aplikacije. Ovi izveštaji pomažu da analiziraš korisničko ponašanje, efikasnost marketinških kampanja i druge relevantne metrike.

Postoji nekoliko vrsta izveštaja koji su ti dostupni odmah bez ikakvog podešavanja i tu možeš da pratiš najosnovnije informacije o svom sajtu.

Izveštaj o publikama (Audience): Ovaj izveštaj prikazuje demografske informacije o tvojim posetiocima, njihove interese, geografsku lokaciju i druge demografske podatke. To će ti pomoći da bolje razumeš svoju publiku i prilagodiš, odnosno razviješ svoje strategije za njihovo privlačenje tvom biznisu.

Izveštaj o događajima (Events): Izveštaj prikazuje informacije o događajima koji se dešavaju na tvom sajtu ili mobilnoj aplikaciji. Možete videti koje akcije korisnici preduzimaju, kao što su klikovi na dugmad, pregledi proizvoda ili dodavanje proizvoda u korpu. To će ti pomoći da razumeš angažovanost korisnika i identifikuješ ključne tačke konverzije. Mala napomena, od svih ovih događaja samo kupovina (purchase) se prikazuje automatski, sve ostale događaje (pregled proizvoda, dodavanje u korpu, popunjavanje upitnika, poziv) moraš sam podesiti.

Izveštaj o ponašanju publike (Pages and screens): Prikazuje informacije o tome kako se korisnici ponašaju na tvom sajtu ili mobilnoj aplikaciji. Možeš videti koje stranice su najposećenije, prosečno vreme provedeno na stranicama i druge podatke koji ti pomažu da razumeš korisničko ponašanje i identifikuješ oblasti za poboljšanje.

Izveštaj o konverzijama (Conversions): Informacije o konverzijama su jako važne, jer si ih postavio kao krucijalne za biznis koji vodiš. a dešavaju se na tvojoj web lokaciji ili mobilnoj aplikaciji. Možeš pratiti ciljeve konverzija, kao što su popunjavanje obrasca, završetak kupovine ili pretplata na newsletter. Mnogo pomaže u merenju uspeha marketinških kampanja i identifikacije najefikasnijeg izvora konverzija.

Postoji i širok spektar drugih izveštaja i metrika koji ti mogu pružiti detaljnije uvide u performanse web lokacije ili mobilne aplikacije. Tu dolazimo do drugog dela o izveštajima i oni se nalaze u sekciji Explorations. Evo cemu služe i koliko ih ima.

Izveštaji u sekciji Exploration (Istraživanje) u Google Analyticsu 4 su alati koji omogućavaju da dublje istražiš podatke i dobiješ uvide o korisničkom ponašanju i performansama svog sajta. Ova sekcija sadrži nekoliko alata za analizu podataka, a ja krećem redom.

Čim otvoriš Explore čekaju te 4 vrste izveštaja. Prvi je Blank, pa idu redom Free Form, Funnel Exploration I Path Exploration.

Blank opcija je da sam kreiraš sve segmente i dobiješ uvid u specifične podatke koji su ti potrebni.

Free Form ti daje standardne opcije iz svih segmenata. Segmenti, dimenzije i metrike koje ćeš ređati u kolone i redove po svojoj želji i dobijati podatke neophodne za dalja istraživanja.

Funnel Exploration je jako korisna opcija kada imaš e komerc sajt. Možeš toliko duboko da zađeš u segmente i da vidiš tačno korisničko ponašanje, a te informacije nećeš dobiti ni u jednoj drugoj sekciji izveštaja.

Path Exploration kao što i sama reč kaže možeš da vidiš put svojih korisnika na sajtu i kako su se kretali kroz njega da bi ispunili neku konverziju. Ti kreiraš sve potrebne korake i vidiš procenat posetilaca koji je ispratio određene korake do konverzije. Možeš se igrati pa tako videti da li su korisnici koji nisu ispunili konverziju otišli sa tvog sajta nezadovoljni i zbog čega je to tako.

U nastavku ti pišem neke od opcija analiza koje možeš napraviti i ostaviti ih da ti budu standardne jer su bitne za gotovo svaki biznis.

Analiza životnog ciklusa korisnika (User Lifecycle Analysis): Ovaj izveštaj ti daje opciju praćenja i analize korisničke interakcije tokom njihovog životnog ciklusa. Možeš videti kako se korisnici ponašaju pre, tokom i posle konverzije, kao i identifikovati njihove ključne tačke konverzije i oblasti gde možeš poboljšati angažovanost svojih korisnika.

Analiza putanje korisnika (User Path Analysis): Prikazuje putanje koje korisnici prate na tvojoj web lokaciji ili mobilnoj aplikaciji. Videćeš koje stranice su posetili, koje akcije su preduzeli i kako su se kretali kroz ceo sadržaj. Pomoći ćeš sam sebi u razumevanju tipične putanje korisnika i identifikacije oblasti gde dolazi do napuštanja ili gubitka korisnika.

Analiza segmenta publike (Audience Segment Analysis): Izveštaj vam olakšava analizu specifičnih segmenata publike na osnovu njihovih karakteristika i ponašanja. Istraži kako se različiti segmenti korisnika ponašaju, koje stranice posećuju, koje konverzije ostvaruju i druge metrike koje su bitne za biznis koji vodiš. Postići ćeš bolje razumevanje svoje publike i personalizovaćeš svoje marketinške strategije prema tim podacima.

Uz pomoć ovih modifikovanih izveštaja zaista možeš napraviti veliki korak ka tačnoj definiciji svojih prednosti i mana, a samim tim da definišeš najpreciznije moguće svoju publiku. Kad to uradiš ostaje ti samo da sva sredstva podrediš podizanju svog biznisa.

Prelazak iz UA u GA4?

Migracija iz Universal Analytics (UA) u Google Analytics 4 (GA4) je proces prelaska sa starije verzije na novu verziju Google Analytics platforme. Ono što nikako ne smeš da uradiš jeste da pustiš Analitiku da ti sama kreira nalog na GA4. Bez obzira što je naprednija verzija i ima gomilu olakšanih i već podešenih sekcija moraš sam da je kreiraš i podesiš kako bi prikupljala bitne informacije. Da ne tupim više pogledaj koje korake moraš preduzeti da bi sve bilo kako treba i da bi bezbedno preneo podatke iz UA u GA4 ako ih imaš.

Nova arhitektura podataka: Kao što sam pomenuo ranije GA4 koristi novi model podataka baziran na događajima, dok je UA baziran na kolačićima. Prilikom migracije, trebao/la bi prilagoditi svoju implementaciju kako bi ispravno prikupljao/la događaje umesto tradicionalnih metrika i dimenzija. Ovo je bitno jer će ti GA4 pružiti unapređene mogućnosti analize i bolje razumevanje korisničkog ponašanja.

Konfiguracija ciljeva i događaja: U GA4, proces podešavanja ciljeva i događaja se razlikuje od UA što smo donekle i očekivali svi. Potrebno je pre svega sve svoje ciljeve konverzije i prilagoditi novom modelu GA4. Takođe, treba osigurati da su važni događaji pravilno implementirani kako bi se tačno pratilo korisničko ponašanje, konverzije i publike.

Prikupljanje podataka: Prilikom migracije, treba pažljivo planirati kako će se preneti podaci iz UA u GA4. To može uključivati izvoz i uvoz podataka, upotrebu dodatnih alata ili usluga za migraciju ili drugih pristupa. Bitno je da se ne izgube vredni istorijski podaci o korisnicima i performansama.

Unapređene analitičke mogućnosti: GA4 donosi brojne unapređene analitičke mogućnosti, uključujući napredne alate za segmentaciju publike, analizu životnog ciklusa korisnika i druge. Migracija na GA4 vam omogućava pristup ovim novim funkcionalnostima i alatima koji će ti pomoći da bolje razumeš svoju publiku i optimizuješ svoj online biznis.

Migracija iz UA u GA4 je bitna zato što predstavlja korak ka modernizaciji i unapređenju vašeg praćenja i analize podataka. GA4 pruža naprednije alate za analizu, omogućava dublje uvide u korisničko ponašanje i pruža bolju prilagodljivost za buduće promene u digitalnom marketingu. Takođe, fokus Google-a se sve više usmerava na GA4, pa je migracija važna kako bi uspeo/la ispratiti trendove i iskoristili sve prednosti najnovije verzije Google Analitike.

Pokušao sam u ovom tekstu da ti približim malo neke osnovne stvari vezane za Google Analitiku i kako ona može da ti pomogne u unapređenju tvog biznisa. Želim da jednu jako bitnu stvar ponovo podvučem, nepodešena ili nepravilno podešena Analitika ne skuplja podatke i na taj način gubiš mnogo novca. Zato nemoj samo da napraviš sajt i kažeš sebi to je to, ako želiš da postigneš nešto sa tim sajtom onda uradi sve korake kako treba.

Šta je google analitika

Šta je Google Analitika?

Google Analitika je besplatni alat za praćenje i analizu poseta na web stranici. Omogućava tebi kao vlasniku/ci sajta da prikupljaš podatke o posetiocima, njihovom ponašanju